Over ons

WORMS vzw, Waste Organic Recycling & Management Solutions, helpt burgers, scholen en bedrijven bij het composteren.

OVER WORMS VZW

Sinds 2008 bevordert WORMS vzw, Waste Organic Recycling & Management Solutions, de recuperatie van organisch materiaal in al zijn vormen, op lokale en menselijke schaal.

WORMS vzw is een “actiev’acteur” van compostering door het vergemakkelijken en katalyseren van de goede praktijken van huishoudelijke compostering in verschillende omgevingen (tuin, flat, park, school, horeca, bedrijf,…)

3 Belangrijkste doelstellingen

Maar concreet, wat doen we?

Wat is onze missie?

Opleiden

Wij leiden burgers, scholen en bedrijven op om hun organisch afval beter te herwaarderen.

Begeleiden

Wij steunen actief de oprichting en ontwikkeling van collectieve en individuele composten in Brussel en elders.

Bewustmaking

Wij sensibiliseren het publiek over de problematiek van het afvalbeheer en hoe een gelokaliseerd beheer kan helpen.

Netwerken

Wij ondersteunen netwerken van burgercomposteerders om synergieën tot stand te brengen en ervaringen uit te wisselen.

Ons Team

Valérie Vierset

Algemeen coördinator

Anaïs Levoir

Projectleider - Toezicht op het netwerk van collectieve composts

GENEVIEVE LESEUL

Projectleider - Composteren op school, animaties, begeleiding en opleidingen

RAAD VAN BESTUUR

  • Beheerder-Voorzitter: Yves Wauters
  • Beheerder: Ioana Mitrofan
  • Beheerder: Annemie Drabs

Romain Degen

Verantwoordelijke communicatie en organisator Compost Day

Diego Michiels

Projectleider - Expertise, opleiding

Alexandra Garin

Projectleider - Follow-up van het netwerk van compostgidsen & communicatie

Een beetje geschiedenis...

2006
Het idee is geboren...
Eerste buurtcompost in Brussel

Benoît Salsac, een jonge landbouwingenieur en Compost Gids, besloot het composteren in de stad te promoten en creëerde het eerste "georganiseerde" buurtcompost in Brussel, terwijl hij ook vrijwillige opleidingen gaf over de techniek van het vermicomposteren. Hij ontvangt de "Belgische Prijs voor Energie en Leefmilieu" in de categorie jonger dan 30 jaar.

2008
WORMS vzw is opgericht!
WORMS vzw is opgericht!

Benoît richtte een vereniging op om het gebrek aan kanalen voor de valorisatie van organisch materiaal en de inertie van de overheid te verhelpen: WORMS was geboren.

2010
De samenwerking tussen WORMS en het Brusselse Gewest begint...
De vzw WORMS werkt samen met het Brussels Gewest

Leefmilieu Brussel ontwikkelt tal van acties om het composteren bij de Brusselse bevolking te promoten en WORMS heeft een mandaat voor verschillende opdrachten:

  • wij organiseren de opleiding van compostgidsen en houden toezicht op het netwerk
  • wij organiseren opleidingen voor het grote publiek
  • animaties in scholen
  • Wij ondersteunen en begeleiden de buurtcompostprojecten die de projectoproep van Leefmilieu Brussel hebben beantwoord.
  • Daarnaast beheren we een helpdesk om alle vragen van burgers, scholen of bedrijven over compostering te beantwoorden, per e-mail of telefoon.
2017
WORMS vzw neemt deel aan Operatie Fosfor
Onderzoeksproject: Operatie Fosfor

In 2017 is WORMS begonnen met een opleiding in participatief actieonderzoek door deel te nemen aan Operatie Fosfor. Doel is om, na drie jaar onderzoek, nieuwe manieren voor te stellen om het organisch materiaal in Brussel te beheren. Dit project liep af in februari 2020.

2018
Worms neemt deel aan het Value Bugs onderzoeksproject
Onderzoeksproject: Value Bugs
Projet Value Bugs

WORMS blijft investeren in onderzoek en is betrokken bij het ValueBugs-project. Over een periode van opnieuw drie jaar beoogt dit project de ontwikkeling van een in Brussel geproduceerde eiwitbron voor landbouwhuisdieren (vissen, kippen, enz.). Dit project werd in februari 2021 afgesloten

2018
Het Cycl'Organic project: fietsvinzameling van organisch materiaal
Cycl'Organic project

Het Cycl'Organic-project: inzameling op de fiets van organisch materiaal van restaurants of winkels, om dit enerzijds te herverdelen onder voedselhulp organisaties, en anderzijds te composteren.

2018
Eerste editie van Compost Day
COMPOST DAY

WORMS vzw heeft van Leefmilieu Brussel de opdracht gekregen om de eerste editie van de Brusselse Compostdag te organiseren

Wilt u ons ondersteunen?

Steun onze acties door lid te worden!
Lid zijn geeft u toegang tot onze algemene vergaderingen, zonder stemrecht. U zal kunnen deelnemen aan discussies en beschouwingen over de werking van de vereniging en haar ontwikkeling.

Voordelen :
– Deelname aan onze bewustmakingsactiviteiten
– Gratis uitleen van de zeef en boeken
– Probeer een wormencomposteermachine
– Uitnodiging voor evenementen
– Mogelijkheid om betrokken te worden bij onze toekomstige projecten

Hoe kan ik lid worden?

Stuur ons het ingevulde lidmaatschapsformulier terug.
Betaal een jaarlijkse contributie van ten minste 10€ op onze rekening BE22 1030 3343 3847