Over ons

WORMS vzw, Waste Organic Recycling & Management Solutions, helpt burgers, scholen en bedrijven bij het composteren.

OVER WORMS VZW

Sinds 2008 bevordert WORMS vzw, Waste Organic Recycling & Management Solutions, de recuperatie van organisch materiaal in al zijn vormen, op lokale en menselijke schaal.

WORMS is een “actiev’acteur” van compostering door het vergemakkelijken en katalyseren van de goede praktijken van huishoudelijke compostering in verschillende omgevingen (tuin, flat, park, school, horeca, bedrijf,…).

3 Belangrijkste doelstellingen

Wat is onze missie?

Opleiden

Wij leiden burgers, scholen en bedrijven op om hun organisch afval beter te herwaarderen.

Begeleiden

Wij steunen actief de oprichting en ontwikkeling van collectieve en individuele composten in Brussel en elders.

Bewustmaking

Wij sensibiliseren het publiek over de problematiek van het afvalbeheer en hoe een gelokaliseerd beheer kan helpen.

Netwerken

Wij ondersteunen netwerken van burgercomposteerders om synergieën tot stand te brengen en ervaringen uit te wisselen.

Ons Team

Valérie Vierset

Algemeen coördinator

Anaïs Levoir

Projectleider - Toezicht op het netwerk van collectieve composts

Bernard Crepin

Projectleider - Worms Mobile, Shredder levering

RAAD VAN BESTUUR

  • Beheerder-Voorzitter: Yves Wauters
  • Beheerder: Ioana Mitrofan
  • Beheerder: Annemie Drabs

Diego Michiels

Projectleider - Expertise, opleiding

Alexandra Garin

Projectleider - Follow-up van het netwerk van compostgidsen - Compost Day & communicatie

Islin De Fraye

Projectleider - Transmissie (scholen, jeugd)

Aliz Hevesi

Verantwoordelijke voor de operationele ondersteuning van het collectieve compostnetwerk

Een beetje geschiedenis...

2008
WORMS vzw is opgericht!
WORMS vzw is opgericht!

Een burgergroep richt de eerste georganiseerde buurtcompostering in het Brusselse Gewest op. Na het succes van dit experiment en om het gebrek aan kanalen voor de recuperatie van organisch materiaal op te vangen, werd WORMS vzw, Waste Organic Recycling & Management Solutions, opgericht.

2010
De samenwerking tussen WORMS en het Brusselse Gewest begint ...
De vzw WORMS werkt samen met het Brussels Gewest

Leefmilieu Brussel ontwikkelt tal van acties om het composteren bij de Brusselse bevolking te promoten en WORMS heeft een mandaat voor verschillende opdrachten:

  • Wij organiseren de opleiding van compostgidsen en houden toezicht op het netwerk
  • Wij organiseren opleidingen voor het grote publiek
  • Animaties in scholen
  • Wij ondersteunen en begeleiden de buurtcompostprojecten die de projectoproep van Leefmilieu Brussel hebben beantwoord.
  • Daarnaast beheren we een helpdesk om alle vragen van burgers, scholen of bedrijven over compostering te beantwoorden, per e-mail of telefoon.
2017-2021
WORMS neemt deel aan Opération Phosphore en Value Bugs
Onderzoeksprojecten

In 2023 wordt een nieuw project gelanceerd: WORMS Mobile. Een mobiele eenheid voor bewustmaking, opleiding en ondersteuning op het gebied van compostering. Een composteringsexpert komt naar je toe! 

2018-2020
Het Cycl'Organic project: fietsvinzameling van organisch materiaal
Cycl'Organic project

Het Cycl'Organic-project: inzameling op de fiets van organisch materiaal van restaurants of winkels, om dit enerzijds te herverdelen onder voedselhulp organisaties, en anderzijds te composteren.

2018
Eerste editie van Compost Day
Compost Day

In 2018 organiseerde WORMS in opdracht van Leefmilieu Brussel de eerste editie van de Brusselse Compost Open Dag.

Daarna volgden nog tal van edities. Kom meer te weten!

2020-2023
Worms adviseert Brusselse gemeenten
Expertise opdrachten

Tussen 2020 en 2023 zijn we geselecteerd om een aantal technische expertisemissies uit te voeren in verschillende Brusselse gemeenten: Elsene, Ganshoren, Molenbeek en Anderlecht.

2023
Worm verlaat zijn muren
WORMS Mobile

WORMS Mobile is het 2023-project van WORMS: een mobiele eenheid voor het bewust maken, opleiden en ondersteunen vzan composteren. Een compost expert komt naar u toe! Meer info

Wilt u ons ondersteunen?

Steun onze acties door lid te worden!
Lid zijn geeft u toegang tot onze algemene vergaderingen, zonder stemrecht. U zal kunnen deelnemen aan discussies en beschouwingen over de werking van de vereniging en haar ontwikkeling.

Voordelen :
– Deelname aan onze bewustmakingsactiviteiten
– Gratis uitleen van de zeef en boeken
– Probeer een wormencomposteermachine
– Uitnodiging voor evenementen
– Mogelijkheid om betrokken te worden bij onze toekomstige projecten

Hoe kan ik lid worden?

Stuur ons het ingevulde lidmaatschapsformulier terug.
Betaal een jaarlijkse contributie van ten minste 10€ op onze rekening BE22 1030 3343 3847

Ecosysteem

Door samen te werken met onze partners versterken we de impact en duurzaamheid van onze VZW bij het realiseren van haar activiteiten en missie.