Onderzoeksprojecten

Als jarenlange speler op het gebied van compostering in Brussel heeft de vzw WORMS ervaring opgedaan op dit gebied, die zij gebruikt in verschillende onderzoeksprojecten.

Operatie Fosfor

In 2017 is WORMS begonnen met een training in participatief actieonderzoek door deel te nemen aan Operatie Fosfor.

Operatie Fosfor is een co-creatieproject tussen burgers, wetenschappers en politieke autoriteiten om de inzameling, behandeling en terugwinning van organisch afval te bevorderen en te verbeteren.

Operatie Fosfor wordt geïnspireerd door en ondersteunt belanghebbenden die hun organisch afval op een innovatieve manier beheren en het omzetten in een hulpbron. Het doel is een impuls te geven aan de “bottom-up”-dynamiek en een systeem te creëren tussen industriële behandeling en oplossingen op lokale schaal.

Dit is een samenvatting van de missie van Operatie Fosfor:

80% van het Brusselse bio-afval gaat momenteel naar de verbrandingsoven. Dit is een betreurenswaardig einde, terwijl we weten dat het een hulpbron is die zou kunnen worden teruggewonnen, met name in de land- of tuinbouw of in de vorm van energie (warmte, gas, enz.) via methanisatieprocessen. Het is dan ook voor iedereen duidelijk dat het beheer van dit bio-afval voor grote verbetering vatbaar is. De diversiteit van de belanghebbenden en de complexiteit van de betrokken regelgeving maken het echter moeilijk een samenhangend en doeltreffend systeem tot stand te brengen vanuit ecologisch (vermindering van de broeikasgassen), sociaal (bewustmaking, opleiding) en economisch oogpunt (schepping van nieuwe sectoren en arbeidsplaatsen).  

Operatie Fosfor is dus opgezet om de samenhang van het Brusselse systeem voor het beheer van organisch afval te verbeteren. Dit co-creatie onderzoeksproject, dat de ULB, het Urban Ecology center, Net Brussel, Leefmilieu Brussel, Refresh XL, Worms vzw, Roots Store en de gemeente Schaarbeek samenbrengt, doet een beroep op burgers, wetenschappers en politieke overheden om de inzameling, verwerking en recuperatie van organisch afval te verbeteren: als een echt levend laboratorium worden de beperkingen van elk van hen geobserveerd en bestaande of nog uit te vinden oplossingen uitgetest.

Iedereen wordt uitgenodigd aan Operatie Fosfor deel te nemen door op de hoogte te blijven en zijn projecten en ideeën te delen: door de krachten te bundelen zal afval een hulpbron worden!

Value BUGS

Het ValueBugs-project is een participatief burgeronderzoeksproject dat tot doel heeft een nieuwe methode te ontwikkelen om organisch materiaal te recycleren met behulp van insectenlarven.

Projet Value Bugs

Larvicomposting

Na te zijn gevoed met keukenresten (schillen) worden de volwassen larven gebruikt als eiwit- en vetrijk voedsel (de larven bioconverteren de schillen) voor het voederen van stadsvee (legkippen, vissen in aquaponics), huisdieren (hond, kat, NAC). De gekozen soort is de zwarte soldaatvlieg, waarvan de larven zeer vraatzuchtig en zeer voedzaam zijn, en die de bijzonderheid hebben dat zij zich, zodra zij volgroeid zijn, uit het voedselsubstraat verwijderen, wat het oogsten vergemakkelijkt. Door de larven als diervoeder te gebruiken en zo opnieuw een energetisch efficiënte voedselketen tot stand te brengen, wordt het complexe onderwerp entomofagie vermeden en worden insecten gewaardeerd als oplossing voor onze vele milieuproblemen.

ZWARTE SOLDAATVLIEG

Het voor dit project geselecteerde insect is de zwarte soldaatvlieg, een soort die inheems is in tropische en subtropische gebieden van het Amerikaanse continent. 

De zeer vraatzuchtige larven eten alles en produceren grote hoeveelheden hoogwaardige eiwitten en lipiden. 

De larven worden gekweekt in een doos die wij van schillen voorzien. Eenmaal verzadigd, zoeken de larven een droge plaats om zich te verpoppen tot een vlieg (volwassen stadium). Deze zelfoogst maakt het gemakkelijker om de volwassen larven te verzamelen en aan de dieren te voeren. 

Cycle mouche soldat noir _Value Bugs

Bij het project zijn verschillende partners betrokken: burgers, onderzoeksinstellingen (ULB, Centre d’Etudes et de Recherche Vétérinaire et Agro-chimique en Inforsciences) en verenigingen (Koninklijke Belgische Liga voor de Vogels, Ferme Pédagogique Maximilien en WORMS vzw).

Voor meer informatie kan u terecht op de website van het Value Bugs-project.