Over ons

WORMS vzw, Waste Organic Recycling & Management Solutions, helpt burgers, scholen en bedrijven bij het composteren.

OVER WORMS

Sinds 12 jaar bevordert WORMS vzw, Waste Organic Recycling & Management Solutions, de recuperatie van organisch materiaal in al zijn vormen, op lokale en menselijke schaal.

WORMS vzw is een "activator" van compostering door de goede praktijken van thuiscompostering in verschillende omgevingen (tuin, appartement, park, school, horeca, bedrijf,...) te vergemakkelijken en te katalyseren

3 Belangrijkste doelstellingen

Maar concreet, wat doen we?

Quelle est notre mission ?

Opleiden

Wij leiden burgers, scholen en bedrijven op om hun organisch afval beter te herwaarderen.

Steun

Wij steunen actief de oprichting en ontwikkeling van collectieve en individuele composten in Brussel en elders.

Bewustmaking

Wij sensibiliseren het publiek over de problematiek van het afvalbeheer en hoe een gelokaliseerd beheer kan helpen.

Netwerken

Wij ondersteunen netwerken van burgercomposteerders om synergieën tot stand te brengen en ervaringen uit te wisselen.

Ons Team

Valérie Vierset

Coordinatrice et responsable administrative/ressources humaines et info-compost

Diego Michiels

Projectleider - Omkadering van de buurtcomposteringssites in Brussel

Romain Degen

Chargé de communication & organisation Compost Day et Info-Compost

BENOît SALSAC

Chargé de mission - expertise, formations et matériel

GENEVIEVE LESEUL

Projectleider - Composteren op school, animaties, begeleiding en opleiding

Daniel Ekoka

Appui aux missions de WORMS asbl et responsable des ventes

RAAD VAN BESTUUR

  • Administrateur-Président : Yves Wauters
  • Administratrice : Ioana Mitrofan
  • Administratrice : Annemie Drabs

Een beetje geschiedenis...

2006 Het idee is geboren...
Eerste buurtcompost in Brussel

Benoît Salsac, een jonge landbouwingenieur en meester-composteerder, besluit het composteren in de stad te promoten en creëert de eerste "georganiseerde" buurtcompost in Brussel en geeft vrijwillige opleidingen over de vermicomposteringstechniek. Hij ontvangt de "Belgische Energie- en Milieuprijs" in de categorie jongeren onder de 30 jaar.

2008 WORMS asbl est créée!
WORMS vzw is geboren!

Benoît richt een vereniging op om het gebrek aan recyclagekanalen voor organisch materiaal en de inertie van de overheid te verhelpen: WORMS vzw is geboren.

2010 De samenwerking tussen WORMS en het Brusselse Gewest begint...
De vzw WORMS werkt samen met het Brussels Gewest

Leefmilieu Brussel ontwikkelt tal van acties om het composteren bij de Brusselse bevolking te promoten en WORMS heeft een mandaat voor verschillende opdrachten:

  • we organiseren de opleiding van Meester Composteerders en houden toezicht op het netwerk
  • wij organiseren opleidingen voor het grote publiek
  • animaties in scholen
  • Wij ondersteunen en begeleiden de buurtcompostprojecten die de projectoproep van Leefmilieu Brussel hebben beantwoord.
  • Daarnaast beheren we een helpdesk om alle vragen van burgers, scholen of bedrijven over compostering te beantwoorden, per e-mail of telefoon.
2017 WORMS vzw neemt deel aan Operatie Fosfor
Onderzoeksproject: Operatie Fosfor

In 2017 is WORMS begonnen met een opleiding in participatief actieonderzoek door deel te nemen aan Operatie Fosfor. Doel is om, na drie jaar onderzoek, nieuwe manieren voor te stellen om het organisch materiaal in Brussel te beheren. Dit project liep af in februari 2020.

2018 Worms neemt deel aan het Value Bugs onderzoeksproject
Onderzoeksproject: Value Bugs
Projet Value Bugs

WORMS blijft investeren in onderzoek en is betrokken bij het ValueBugs-project. Over een periode van opnieuw drie jaar beoogt dit project de ontwikkeling van een in Brussel geproduceerde eiwitbron voor landbouwhuisdieren (vissen, kippen, enz.). Dit project werd in februari 2021 afgesloten.

2018 Het Cycl'Organic project: fietsvinzameling van organisch materiaal
Cycl'Organic project

Het Cycl'Organic-project: inzameling op de fiets van organisch materiaal van restaurants of winkels, om dit enerzijds te herverdelen onder voedselhulp organisaties, en anderzijds te composteren.

2018 Eerste editie van Compost Day
COMPOST DAY

WORMS vzw heeft van Leefmilieu Brussel de opdracht gekregen om de eerste editie van de Brusselse Compostdag te organiseren.

Vous souhaitez nous soutenir ?

Soutenez nos actions en devenant membre !
Être membre vous donne accès à nos assemblées générales, sans droit de vote. Vous pourrez participer aux discussions et réflexions concernant le fonctionnement de l’asbl et son développement.

Avantages :
– Participation à nos activités de sensibilisation
– Prêt gratuit du broyeur électrique, du tamis, de livres
– Essai d’une vermicompostière
– Invitation à des événements
– Possibilité d’être impliqué dans nos projets à venir

Comment devenir membre ?
Renvoyez-nous le formulaire d’adhésion complété.
Versez une cotisation annuelle de minimum 10€ sur notre compte BE22 1030 3343 3847

X