Netwerk van de Brusselse CompostGidsen

Wat is een CompostGids ?

Een CompostGids is een vrijwillige burger die zijn of haar ervaring en kennis van composteren deelt met wie dat nodig heeft: hij of zij biedt praktische hulp, helpt bij problemen, steunt plaatselijke initiatieven, enz.

Hebt u een vraag over compost?
Neem contact op met een compostgids bij jou in de buurt. Je vindt hun contactgegevens in het adresboek.

Het netwerk

Het netwerk van de CompostGidsen, waarvan het toezicht door WORMS vzw wordt gefinancierd door Leefmilieu Brussel, bestaat uit bijna 250 opgeleide en vrijwillige mensen. 

Een netwerk dat dicht bij de burgers staat en klaar staat om de vele vragen over compostering te beantwoorden. De CompostGids maakt deel uit van een langetermijninspanning om gedecentraliseerde compostering te bevorderen.

Bewustmaking

De Brusselse huishoudens bewust maken van composteren is een grootschalig project op lange termijn. Daartoe organiseert het netwerk het hele jaar door stands, ondersteunt het de organisatie van opleidingscursussen en compostworkshops, enz.

Stand GC
Guide Compost

CompostGids worden/Opleiding

Wilt u compost in uw dagelijks leven promoten?

Sinds 2010 leidt WORMS vzw nieuwe CompostGids op. Deze opleiding is gratis dankzij de steun van Leefmilieu Brussel.

Elk jaar leiden wij een beperkt aantal burgers op in de kunst van het composteren. De opleiding bestaat uit 12 sessies, zowel theoretisch als praktisch, en een stageperiode.

Na afloop van deze opleiding wordt u lid van het CompostGids-netwerk en wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van het netwerk om compostering in Brussel meer bekendheid te geven.

Wil je lid worden van het netwerk?
De oproep tot kandidaatstelling 2023 is gesloten.

Vul dit formulier in om te weten te komen wanneer de aanbesteding voor 2024 wordt geopend!

Een Vraag Over Composteren?

Vind een CompostGids bij u in de buurt!

U kunt contact opnemen met een compostgids in uw gemeente. U vindt hun contactgegevens in het adresboek.

logo BE_bilingue

Het beheer van dit netwerk is toevertrouwd aan WORMS vzw door Leefmilieu Brussel