Netwerk van de Brusselse CompostGidsen

Het netwerk

Het netwerk van de CompostGidsen (CG), waarvan het toezicht door WORMS vzw wordt gefinancierd door Leefmilieu Brussel, bestaat uit bijna 250 opgeleide en vrijwillige mensen. 

Een netwerk dat dicht bij de burgers staat en klaar staat om de vele vragen over compostering te beantwoorden. De CG maakt deel uit van een langetermijninspanning om gedecentraliseerde compostering te bevorderen.

Hebt u een vraag over compost?

U kan contact opnemen met een CompostGids in uw gemeente. U vindt hun contactgegevens in het adresboek.

Wat is een CompostGids ?

Een CG is een vrijwillige burger die zijn of haar ervaring en kennis van composteren deelt met wie dat nodig heeft: hij of zij biedt praktische hulp, helpt bij problemen, steunt plaatselijke initiatieven, enz.

Bewustmaking

De Brusselse huishoudens bewust maken van composteren is een grootschalig project op lange termijn. Daartoe organiseert het netwerk het hele jaar door stands, ondersteunt het de organisatie van opleidingscursussen en compostworkshops, enz.

Wilt u een composteerevenement organiseren of wilt u een bewustmakingsstand op uw evenement?

Stand GC
Guide Compost

CompostGids worden/Opleiding

Wilt u compost in uw dagelijks leven promoten?

inds 2010 is WORMS vzw door Leefmilieu Brussel gemandateerd om toekomstige CompostGidsen op te leiden. De toegang tot deze opleiding is gratis dankzij de financiering van Leefmilieu Brussel.

Elk jaar leiden wij een beperkt aantal burgers op in de kunst van het composteren. De opleiding bestaat uit 12 sessies, zowel theoretisch als praktisch, en een stageperiode.

Na afloop van deze opleiding wordt u lid van het CG-netwerk en wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van het netwerk om compostering in Brussel meer bekendheid te geven.

Wil je lid worden van het netwerk?

De oproep tot kandidaatstelling 2023 is gesloten.

Een Vraag Over Composteren?

Vind een CompostGids bij u in de buurt!

U kunt contact opnemen met een compostbegeleider in uw gemeente. U vindt hun contactgegevens in het telefoonboek.

logo BE_bilingue

Het beheer van dit netwerk is toevertrouwd aan WORMS vzw door Leefmilieu Brussel