Krijg tot € 3000 om een buurtcompost te maken
fr - nl
Steun aan projecten Vooruit met de wijkVerlening tot 1 december van de projectoproep voor burgercollectieven ‘Vooruit met de wijk’

Beste,
In het voorjaar lanceerde Leefmilieu Brussel de tweede editie van deprojectoproep ‘Vooruit met de wijk’, die duurzame projecten van burgercollectieven begeleidt en ondersteunt. Goed nieuws: de deadline voor indiening van de dossiers is verlengd tot 1 december 2017.
Iedereen kan een acteur van verandering worden. Talrijke Brusselaarsontwikkelen al projecten in verschillende domeinen.

• Wilt u culinaire workshops organiserenovervoedselverspilling of lokale en seizoensgebonden producten? Een kleine lokale boerenmarkt organiseren? Een moestuin, boomgaard of collectieve kippenhok in uw wijk installeren?Een ‘Ongelooflijk Eetbaar’ - project starten? Of een reeks acties organiseren om de voedingsgewoontes in uw wijk te veranderen?
--> Dien een ‘Good Food’-project in

• Wilt u een collectieve compost in uw wijkaanleggenom de omvang van uw vuilbakken te verminderen, banden met uw buren te creëren en te genieten van natuurlijke meststoffen voor uw planten?
--> Dien een collectief compostproject in

• Wilt u meer ruimte geven aan de natuur en biodiversiteit in uw wijk door het vergroenen van de gevels, de installatie van bloembakken en bomen?
--> Dien een ‘Groene Wijk’- project in

• Wilt u ‘do ityourself’-workshops organiseren met uw buren om te leren uw afval te minimaliseren (cosmetica, schoonmaakmiddelen, herbruikbare zakken, …)? Een ‘give box’, weggeefwinkel of gratis markt in uw wijk introduceren?
--> Dien een ‘Zero Afval’- project in

• Wilt u een wijkgeest ontwikkelen door het opzetten van een samenhangende reeks duurzame projectenop maat van uwwijk?
--> Dien een ‘participatieve duurzame wijk’ -project in

Zo veel initiatieven die een dynamische wijkcreëren, voor meer gezelligheid en levenskwaliteit!

Voor meer inspiratie, ontdek dan via deze videohoe uw toekomstig burgerproject er uit zou kunnen zien.
Om expertise te verlenen aan het project en co-ontwikkeling tussen burgers te vergemakkelijken, biedt Leefmilieu Brusselbegeleiding en financiële ondersteuning. De winnende kandidaten kunnen ook genieten van vormingen, methodologische hulpmiddelen en diverse netwerkmogelijkheden.

Om deel te nemen, stuur ons dan zo spoedig mogelijk (vóór 1 december) een intentienota via onze website pagina www.leefmilieu.brussels/vooruit. Een begeleider zal contact met u opnemen om uw ideeën te analyseren en u te helpen om uw dossier in te dienen. Wacht dus niet te lang om contact met ons op te nemen!

We kijken er alvast naar uit om uw toekomstige burgerprojecten te bespreken!
Met vriendelijke groeten,
Het team van Vooruit met de wijk


Meer info via pauline@wormsasbl.org ou via ecocons@environnement.brussels[/font size=3]