Krijg tot € 3000 om een buurtcompost te maken
fr - nl
Steun aan projecten Vooruit met de wijkWilt u iets doen samen met de buurtbewoners? Werk dan een project uit en geef uw wijk een nieuwe adem! Leefmilieu Brussel ondersteunt duurzame collectieve burgerinitiatieven.
Collective compost projecten geselecteerd in het kader van de oproep "Vooruit met de wijk" kunnen in aanmerking komen voor begeleiding en financiële steun tot € 3.000.Voor wie is deze projectoproep bestemd?

De projectoproep is gericht op groepen van burgers, buren, kennissen, vrienden, bewoners van hetzelfde gebouw, dezelfde straat of wijk die gezamenlijk een project willen opzetten. De stuurgroep van het project moet uit minimaal vijf personen bestaan en werkt aan de hand van een participatief proces. De projectoproep is eveneens gericht op feitelijke verenigingen alsook op bepaalde soorten vzw's (vrijwilligers-vzw's, bestaande uit de burgers van het betrokken project). Raadpleeg de volledige VOORWAARDEN voor meer informatie over de ontvankelijkheidscriteria m.b.t. de projecten.


Welke steun wordt geboden door Leefmilieu Brussel?

Wordt uw project geselecteerd, dan komt het in aanmerking voor verschillende soorten steun:

Begeleiding door professionals, om te zorgen voor technische uitwerking van het project en methodologische aspecten ervan en ook voor opzetten van groepsbeheer.
Financiële steun tot € 15.000 voor de participatieve duurzame wijken en tot € 3000 voor de andere projecten.
Opleidingen, te kiezen uit een gezamenlijk thematisch programma.
Netwerkvorming: bezoeken ter plaatse, gesprekken met projectbeheerders…
Methodologische tools en technische fiches, online beschikbaar.Hoe uw project indienen?

1) Neem deel aan een informatiesessie om beter zicht te krijgen op ideeën en doelstellingen van uw project: 15 juni of 19 september om 18.30 uur in het BEL (Thurn & Taxis). Opgelet : gelieve u in te schrijven : ecocons@environnement.brussels.

2) Vul het projectgerelateerde gedeelte van het kandidaatstellingsformulier in.

3) Het ingevulde formulier moet uiterlijk 1 oktober 2017 om middernacht, via mail worden verstuurd naar:
ecocons@environnement.brussels.

Download het document met de OPROEPVOORWAARDEN, en de DEELNAMEFORMULIEREN (.pdf).

Meer info via pauline@wormsasbl.org ou via ecocons@environnement.brussels